закриване

закриване
същ. - край, завършек, приключване, заключение
същ. - отменяване, премахване, унищожаване
същ. - отсрочка, отсрочване, прекъсване
същ. - разпускане, разтурване, разформироване

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • завършек — същ. свършек, край, финал, развръзка, заключение, изход, последица, резултат, окончание, епилог същ. довеждане докрай, завършване същ. завършеност, окончателно уреждане, последно изказване същ. привършване, изчерпване същ. приключване, закриване …   Български синонимен речник

  • заключение — същ. извод, умозаключение същ. решение, последна дума същ. край, следствие, резултат, развръзка, завършек същ. епилог, послесловие същ. загатване същ. приключване, закриване …   Български синонимен речник

  • край — същ. свършек, завършек, прекратяване, прекращение, конец, точка същ. предел, граница, борд, перваз, ръб, кенар, бряг същ. заключение, развръзка, разрешение същ. резултат, следствие, последица същ. област, покрайнина, страна, кът, землище предл …   Български синонимен речник

  • отменяване — същ. премахване, унищожаване, закриване …   Български синонимен речник

  • отсрочване — същ. отлагане, отсрочка, прекъсване, забавяне, изчакване същ. закриване …   Български синонимен речник

  • отсрочка — същ. отлагане, отсрочване, удължаване, забавяне, прекъсване, нов падеж, нов срок същ. закриване същ. продължаване, удължение …   Български синонимен речник

  • прекъсване — същ. пауза, престой, прекратяване, спиране, преустановяване, отлагане същ. изключване същ. отсрочка, отсрочване, закриване същ. суспендиране същ. почивка, междучасие …   Български синонимен речник

  • премахване — същ. зачеркване, задраскване, заличаване същ. изкореняване, унищожаване, изтребване, унищожение, изтребление същ. отменяване, закриване същ. отстраняване, освобождаване, изхвърляне същ. съкращаване, съкращение, ограничаване, намаляване, скъсяване …   Български синонимен речник

  • приключване — същ. край, завършек, закриване, заключение …   Български синонимен речник

  • разпускане — същ. закриване, разтурване, разформироване …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”